(PLO)- Trước đó, ngày 28-12, Vietnam Beverage chuyển vào tài khoản của SABECO gần 110.000 tỉ đồng, khoảng 5 tỉ USD, hoàn tất thương vụ mua SABECO.

Công ty TNHH Vietnam Beverage có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) về ngày trở thành cổ đông lớn của SABECO.

Cụ thể, báo cáo nêu rõ Công ty TNHH Vietnam Beverage, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0108014953 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 6-10-2017, thay đổi lần thứ tư ngày 21-12-2017.  

Tên cổ phiếu sở hữu là cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, mã chứng khoán SAB. Số lượng cổ phiếu mua lại tại ngày làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là 343.642.587 cổ phiếu.

Số lượng tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 343.642.587 cổ phiếu, tương ứng 53,59% vốn điều lệ.

Bia tỉ phú Thái tuyên bố về một nhà với SABECO - ảnh 1
Các sản phẩm của bia Sài Gòn tại siêu thị.

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là 29-12-2017. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch là 343.642.587 cổ phiếu, tương ứng 53,59% vốn điều lệ.

Báo cáo do bà Trần Kim Nga - Tổng Giám đốc và ông Michael Chye Hin Fah -Giám đốc Công ty TNHH Vietnam Beverage ký.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 28-12-2017, Công ty TNHH Vietnam Beverage chuyển vào tài khoản của SABECO gần 110.000 tỉ đồng, khoảng 5 tỉ USD, hoàn tất thương vụ mua SABECO.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10-2017, vốn điều lệ gần 682 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Vietnam Beverage nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do ThaiBev sở hữu 100% có trụ sở tại Hong Kong.

TÚ UYÊN