Theo VIRAC, năm 2019, tổng sản lượng sản xuất đạt hơn 5 tỉ lít, tăng 22,9% so với cùng kỳ, và mức tiêu thụ đạt hơn 4 tỉ lít, tăng gần 30% so với năm 2018.
Người Việt Nam vẫn thích uống bia đóng chai nhiều nhất với tỉ lệ lên đến gần 70%.
Bia nhập khẩu trong năm 2019 cũng tăng gần 10% với sản lượng hơn 37 triệu lít. Nguồn cung cấp bia nhập khẩu chủ yếu đến từ Hà Lan, Mexico và Bỉ.
Nhìn chung bia nhập khẩu chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ tại thị trường Việt Nam vì doanh nghiệp bia Việt và đầu tư nước ngoài đã tạo ra bia phù hợp nhu cầu với giá rẻ.
Việt Nam cũng xuất khẩu được 46 triệu lít bia trong năm 2019, giảm 7% so với cùng kỳ do chất lượng và thương hiệu chưa được đánh giá cao tại thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, quốc gia mua bia Việt nhiều nhất là Equatorial Guinea (châu Phi) chiếm 20% tổng lượng bia xuất khẩu Việt Nam.
VIRAC cũng cho rằng, trong tương lai ngành bia Việt chịu rất nhiều thách thức. Mức độ tăng trưởng ngành bia sẽ không còn ở mức 2 con số, mà chỉ ớ mức 6-7%/năm. Nguyên nhân, luật điều chỉnh hành vi uống rượu bia cũng như mức thuế tăng cao.