Đã gửi đơn đề nghị Chi cục THADS quận Ô Môn cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) số tiền hơn 2,8 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh. Lý do là Bianfishco vi phạm thỏa thuận thi hành án theo bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ.

Theo hồ sơ vụ việc, án phúc thẩm số 13/2012 của TAND TP Cần Thơ tuyên buộc Bianfishco trả cho ông Liền, bà Mai tổng số tiền trên 18,2 tỉ đồng. Sau khi án có hiệu lực, ngày 4-7-2012, chi cục trưởng Chi cục THADS quận Ô Môn đã có quyết định thi hành án theo yêu cầu nhưng phía Bianfishco không thi hành. Trong khi cơ quan thi hành án chưa có quyết định cưỡng chế thì ngày 13-9-2012, giữa Bianfishco và đại diện của bà Mai, ông Liền đã có biên bản thỏa thuận thi hành án. Theo biên bản này, Bianfishco thống nhất thanh toán cho ông Liền, bà Mai tổng số tiền trên 18,2 tỉ đồng và thanh toán thành hai đợt. Đợt 1, theo thỏa thuận, phía Bianfishco đã thanh toán trên 8,2 tỉ đồng vào ngày 15-9-2012. Đợt 2, Bianfishco phải trả dứt điểm 10 tỉ đồng chậm nhất vào ngày 5-12-2012, tuy nhiên Bianfishco chỉ trả hơn 7 tỉ đồng, còn lại trên 2,8 tỉ đồng đến nay chưa trả.

GIA TUỆ