Ngày 13-7, cửa hàng trưởng cửa hàng số 15, quốc lộ 13, ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thuộc chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu tại Bình Phước xác nhận việc đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 trong hệ thống của Tổng công ty Dầu VN (PVOil) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giá bán xăng E5 trên thị trường Bình Phước là 21.100 đồng/lít, thấp hơn 200 đồng/lít so với xăng 92 đang bán hiện nay. Theo Tổng công ty Dầu VN, PetroVietnam đưa xăng E5 ra thị trường để thực hiện chủ trương chung của Chính phủ và triển khai các mục tiêu lớn của quốc gia như bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn...

Theo TTXVN, TTO