“Thực hiện bảo hiểm hưu trí tự nguyện (BHHTTN) là bổ sung một việc “ích nước lợi nhà”.

 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh tại hội thảo BHHTTN, cơ hội cho doanh nghiệp (DN) và người lao động do VCCI tổ chức ngày 30-7.

Ông Phạm Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bộ LĐ-TB&XH, cho rằng BHHTTN mang lại lợi ích cho cả ba bên. Đối với người lao động thì đây là một phương tiện bảo đảm an sinh xã hội; đối với DN, đây là biện pháp tốt bảo đảm quyền lợi và giữ chân người lao động; với nền kinh tế, nếu có nguồn BHTN lớn đó sẽ là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Giang, đại đa số người lao động Việt Nam hiện nay khi về hưu thì lương hưu được hưởng từ BHXH là nguồn duy nhất. Trong khi đó lương hưu ở Việt Nam được điều chỉnh theo tốc độ của lương tối thiểu và tăng bình quân 26,8%/năm nhưng lãi suất đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH cơ bản cùng thời kỳ chỉ tăng bình quân khoảng 10,1%/năm. “Điều này tạo áp lực rất lớn lên quỹ BHXH hiện tại và ngân sách nhà nước. BHHTTN sẽ góp phần rất lớn giảm gánh nặng cho quỹ BHXH” - ông Giang nhấn mạnh.

T.HẰNG