Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Công ty TNHH GrabTaxi cung cấp thông tin việc hãng này mua lại Uber tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Công văn nêu rõ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Công ty TNHH GrabTaxi cung cấp các thông tin cũng như toàn bộ tài liệu liên quan đến việc mua lại Uber, đồng thời cung cấp đầy đủ hợp đồng Grab mua lại Uber tại khu vực Đông Nam Á. Thời hạn để phía Grab gửi toàn bộ tài liệu cũng như hợp đồng mua bán với Uber về Cục là trước ngày 3-4 tới.

Theo cục này, công văn hỏa tốc phát đi chiều nay được căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Cạnh tranh, trong đó có nhiệm vụ kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định tại Mục 3, Chương II, Luật Cạnh tranh. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế diễn ra trên thị trường.

Trước đó, ngày 26-3, Grab đã chính thức thông báo hoàn tất giao dịch mua lại hoạt động của Uber tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam.