(PL)- Ngày 7-10, theo thông tin từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 06/2012 về quy định hoàn thuế VAT mục đích nhằm hạn chế thực trạng gian lận hoàn thuế VAT trong hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch.

Theo đó, bỏ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới thanh toán bằng việc nộp tiền mặt vào tài khoản vãng lai của tổ chức, cá nhân nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Bổ sung quy định về hợp đồng mua hàng vào hồ sơ hoàn thuế đối với doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền. Đồng thời sửa đổi chính sách có liên quan, nhất là quy định về điều kiện DN được tự in hóa đơn, bổ sung quy định về kiểm tra hải quan 100% hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với DN có rủi ro cao…

MINH LONG