Theo Quyết định số 207/QĐ-TTg, ông Nguyễn Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước, sẽ chính thức giữ chức phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 8-2. Ngoài ông Kim Anh, hiện nay Ngân hàng Nhà nước có năm phó thống đốc khác gồm các ông Nguyễn Đồng Tiến, Nguyễn Toàn Thắng, Đào Minh Tú, Nguyễn Phước Thanh và bà Nguyễn Thị Hồng. Nguyên phó thống đốc Lê Minh Hưng từ cuối năm 2014 đã được điều động làm phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

YÊN TRANG