Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
(PL)- Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành xin ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội liên quan đến miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31-12-2020. Thời điểm dự kiến hiệu lực từ 1-1-2016.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất; đất nông nghiệp Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng; đất nông nghiệp Nhà nước giao cho tổ chức trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, riêng đối tượng là tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu trên sẽ góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp.

TRÀ PHƯƠNG