Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản số 1768 về việc chuyển nhượng vốn theo Nghị định số 91/2015, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán phải khẩn trương hoàn tất theo quy định.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, TP, HĐTV các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1-11-2016.