Các hộ sản xuất quy mô nhỏ khó tiếp cận và thực hiện theo tiêu chuẩn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) nên cần có cơ chế hỗ trợ, đưa chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn thành tiêu chuẩn bắt buộc...

Ngày 18-8, tại hội thảo về Luật An toàn thực phẩm, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (CASRAD) và Tổ chức Phát triển nông nghiệp bền vững VECO Việt Nam cho biết như trên.

Theo CASRAD, hiện tiêu chuẩn VietGAP mới chỉ là tiêu chuẩn tự nguyện nên chưa nhận sự quan tâm nhiều từ nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.

HC (Theo TTXVN)