Cán bộ tham tán thương mại cần làm việc có trách nhiệm với dân
(PL) - “Tham tán thương mại không chỉ làm nhiệm vụ xúc tiến thương mại mà cần học hỏi kinh nghiệm các nước; từ đó có những đề xuất, tham mưu cho các bộ, ngành sửa đổi cơ chế, chính sách phù hợp hội nhập. 

Cán bộ tham tán thương mại cần làm việc có trách nhiệm với dân với nước, đóng góp xây dựng thể chế, tạo môi trường minh bạch, công bằng” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu như trên tại Hội nghị tham tán thương mại 2016 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 26-2 ở Hà Nội.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tham tán thương mại phải là cầu nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác nước ngoài, giúp hàng hóa Việt Nam chen chân được vào chuỗi giá trị thế giới.            

TRÀ PHƯƠNG