Hôm qua (16-6), tại hội thảo về cải cách thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức, TS Trần Du Lịch, ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã đề xuất cần khai thông kênh dẫn vốn giữa thị trường tài chính và thị trường bất động sản (BĐS).

TS Lịch lý giải, phần lớn các công ty kinh doanh BĐS thực hiện dự án dựa vào hai nguồn vốn là tiền ứng trước của người mua BĐS và nguồn tín dụng của ngân hàng thương mại. Hiện nay, cả hai nguồn này đều khó khăn. Ngân hàng thương mại chủ yếu huy động vốn ngắn hạn trong khi thị trường BĐS lại cần vốn trung và dài hạn. Vấn đề đặt ra là phải làm sao để huy động được vốn trung và dài hạn trong khi thị trường vốn của chúng ta còn quá ít công cụ tài chính tín dụng phi ngân hàng. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư BĐS đang gặp khó khăn bởi quy định hạn chế huy động vốn khi mới bắt đầu triển khai dự án.

Ông Lịch đề xuất, giải pháp ở đây là cần khuyến khích phát triển các quỹ đầu tư, các công ty tài chính dưới hình thức các công ty cổ phần để huy động vốn đầu tư của công chúng và các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho thị trường BĐS. Chính các định chế đầu tư sẽ đóng vai trò trung gian giữa những nhà đầu tư không chuyên (công chúng, các loại quỹ bảo hiểm...) với các nhà đầu tư chuyên nghiệp về thị trường BĐS. Các định chế đầu tư này sẽ thu hút dần số công chúng mà lâu nay đầu tư riêng lẻ dưới hình thức mua bán đất ở các khu đô thị hóa để dành, mua nền nhà, thậm chí mua cả căn hộ chung cư để chờ bán kiếm lời. Đây cũng là con đường để từng bước chính quy hóa phương thức và hình thức đầu tư vào thị trường BĐS.

“Chúng ta không nên quy định nhà đầu tư phải có bao nhiêu vốn mới được tham gia thị trường BĐS. Mà điều quan trọng cần siết chặt ở đây là quy định số vốn tham gia phải được sử dụng đúng mục đích cam kết. Nếu tiền cam kết là xây nhà mà chủ đầu tư lại dùng để mua đất thì phải bị xử lý nghiêm. Chỉ như vậy nhà đầu tư mới tin tưởng vào thị trường và yên tâm bỏ vốn đầu tư. Lúc đó vốn đổ vào thị trường BĐS mới được khai thông” - ông Lịch nhấn mạnh.

LÊ THANH