UBND TP Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ ban hành chỉ thị hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp - ảnh 1
Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo chỉ thị, thời gian vừa qua, TP đã thực hiện nhiều hoạt động có tính chất kiến tạo, hỗ trợ và phát triển DN, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, tạo sự đồng thuận của DN…

Thời gian cấp đăng ký DN rút ngắn từ 7 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc, 100% hồ sơ đều được xử lý trước và trong hạn.

Đến năm 2019, số lượng DN thành lập mới tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua với 1.488 DN được thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 13.985 tỉ đồng, nâng tổng số DN đang hoạt động lên khoảng 8.351 DN, chiếm 26% DN cả vùng ĐBSCL.

Theo đó, chủ tịch UBND TP yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị 09/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho DN khởi nghiệp sáng tạo, rà soát các điều kiện kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực quản lý, đề nghị cấp có thẩm quyền giảm thiểu các điều kiện không cần thiết, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường.

Đồng thời nghiên cứu, đề nghị các bộ, ngành có văn bản hướng dẫn chấp nhận việc thừa hưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghề kinh doanh có điều kiện mà không cần xin cấp lại giấy phép đối với trường hợp DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ…

Cạnh đó, UBND giao cho Sở KH&ĐT theo dõi, nghiên cứu tham mưu kiến nghị Bộ KH&ĐT sớm trình Quốc hội thông qua Luật DN sửa đổi theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường.

Sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam…

Sở TN&MT ban hành các giải pháp cần thiết rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất phù hợp với quy định hiện hành…

Sở KH&CN nghiên cứu tham mưu UBND TP ban hành các văn bản chỉ đạo về hỗ trợ phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Xây dựng và thành lập không gian khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới trên địa bàn TP…