Chậm 40 phút trước giờ khởi hành không được lên máy bay
(PL)- Ngày 24-11, Vietnam Airlines (VNA) thông báo thay đổi thời gian mở, đóng quầy làm thủ tục và đóng cửa ra máy bay, áp dụng từ 1-12-2014.

Cụ thể, thời gian mở quầy làm thủ tục: hai tiếng trước giờ cất cánh dự kiến đối với các chuyến bay nội địa và ba tiếng đối với các chuyến bay quốc tế. Thời gian đóng quầy làm thủ tục (không tiếp nhận khách làm thủ tục): 40 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay nội địa và 50 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc tế.

Tại các sân bay quốc tế Charles de Gaulle (Paris, Pháp), Frankfurt (Frankfurt, Đức), London Gatwick (London, Anh), thời gian đóng quầy làm thủ tục là 60 phút trước giờ khởi hành của chuyến bay. Thời gian đóng cửa lên máy bay: 15 phút trước giờ cất cánh dự kiến.

Trường hợp chuyến bay thay đổi kế hoạch, thời gian mở, đóng quầy làm thủ tục và đóng cửa lên máy bay sẽ được điều chỉnh phù hợp với giờ bay mới.

QUANG HUY