Theo đó, tỉnh giao Sở KH&ĐT thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án cấp năm 2010 cho chủ đầu tư…Huyện Tân Thành thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án nêu trên và thực hiện rà soát, công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động theo quy định.

Dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ có diện tích đất sử dụng khoảng 86,6 ha, dự kiến tổng mức đầu tư trên 10.235 tỷ đồng, được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thỏa thuận địa điểm và diện tích xây dựng năm 2006.

Năm 2011, tỉnh có quyết định giao đất. Dự án dự kiến đón nhận các tàu có tải trọng lên tới 160.000 DWT. Tiến độ thực hiện dự án theo cam kết đến năm 2015 hoàn thành và khai thác toàn bộ công trình.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư theo qui định như: lập và trình phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết; lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép xây dựng công trình; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án đến nay cũng chưa được triển khai xây dựng, chậm tiến độ thực hiện theo cam kết được quy định trong giấy chứng nhận đầu tư.

Trong cuộc họp của UBND tỉnh tháng 12-2016, các sở, ngành xác định chủ đầu tư không có khả năng huy động vốn để triển khai dự án. Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án.

Cũng liên quan đến dự án trên, ngày 20-6-2017, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản gửi các sở, ngành và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Theo tỉnh, dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ đã được thống nhất thu hồi nhưng phía Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mong muốn được nhận và triển khai lại dự án.

Cụ thể, tháng 5-2017, Bộ Tư lệnh Hải quân có công văn về việc đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ. Bộ Tư lệnh Hải quân cho rằng dự án trên có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Nhằm kết hợp nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, vì lợi ích quốc gia, để khai thác tối ưu nguồn tài nguyên cảng biển, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng như cả nước, tỉnh ủng hộ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỉnh giao các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ đơn này vị này nghiên cứu, lập phương án đầu tư để báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Việc lập dự án cần tính toán kỹ nguồn vốn, phân kỳ, đánh giá hiệu quả đầu tư, khai thác cảng, tổ chức quản lý…

Sau đó đề nghị Tổng công ty báo cáo Bộ Quốc phòng, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở triển khai tiếp dự án.