Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (quỹ VCBF-TBF) ra công chúng.

Thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ diễn ra từ ngày 14-10 đến 29-11. Số tiền tối thiểu để đầu tư vào quỹ là 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo. Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh TP.HCM là đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ cho VCBF-TBF. Chứng chỉ sẽ được phân phối bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM; Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại TP.HCM và Hà Nội.

MINH TÚ