Khoản trái phiếu của Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) có giá trị hơn 2.200 tỉ đồng phát hành cho Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) vào năm ngoái đang bắt đầu được chuyển đổi sang cổ phiếu.

Theo đó, ngày 30-7, Hội đồng quản trị HNG đã thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 thành cổ phiếu với giá trị trái phiếu chuyển đổi hơn 2.217 tỉ đồng.

Cụ thể, HNG sẽ thực hiện chuyển đổi  221.710 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Đây là số trái phiếu chuyển đổi được HNG phát hành vào tháng 8-2018, huy động về 2.216,9 tỉ đồng để đầu tư trồng mới cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính.

Theo quy định của HNG thì một trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 1.000 cổ phiếu HNG (tỉ lệ là 1:1.000)

Trong danh sách thực hiện chuyển đổi, Thaco đang là trái phiếu chủ lớn nhất với 221.688 trái phiếu, tương ứng sẽ nhận được 221.688.000 cổ phiếu HNG sau khi chuyển đổi trái phiếu thành công. 

Tính theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu Thaco sở hữu là 2.216,8 tỉ đồng. Còn tính theo thị giá ngày hôm nay (30-7) là 17.850 đồng thì số cổ phiếu HNG mà Thaco sở hữu có giá trị gần 4.000 tỉ đồng.