Cũng theo ông Huy, cả nước hiện có khoảng 20 sàn vàng đang hoạt động. Ngoài các tổ chức tín dụng còn các tổ chức khác cũng đang thực hiện cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản cho các nhà đầu tư. Hiện Ngân hàng Nhà nước vừa trình Thủ tướng hai phương án. Theo đó, phương án thứ nhất là có thể dừng hoạt động của các sàn vàng và phương án thứ hai là vẫn để sàn vàng hoạt động nhưng nâng tỉ lệ ký quỹ lên 100%.

Việc quản lý hoạt động kinh doanh của các sàn vàng cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là không khuyến khích hoạt động này.

L.THANH