(PL)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo gửi các bộ và Hiệp hội Mía đường Việt Nam về cơ chế phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường.

 

Theo đó phải bảo đảm quyền lợi cho nông dân trồng mía, các nhà máy đường và tuân thủ cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 này.

Theo Bộ Công Thương, lượng hạn ngạch nhập khẩu đường công bố năm 2014 là 77.200 tấn. Đối tượng phân giao là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và nhà máy đường sử dụng đường thô để tinh luyện nhằm không ảnh hưởng đến lượng đường sản xuất trong nước.

MINH LONG