Cụ thể, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm trong hai kỳ của tháng 11 nên bình quân tháng 11 giá xăng dầu giảm 4,1%, đóng góp giảm CPI chung 0,17%. Giá thịt heo cũng giảm 1,3% so với tháng trước do nguồn cung heo hơi trên thị trường dồi dào.

Bên cạnh đó, giá gas trong nước cũng được điều chỉnh giảm 40.000 đồng/bình 12 kg, tương ứng giảm 9,18% so với tháng 10 do giá gas thế giới giảm. Giá rau tươi giảm 0,68% do thời tiết thuận lợi nên sản lượng rau tươi dồi dào và nhiều chủng loại.

Bên cạnh những nhóm hàng có mức giảm mạnh vẫn có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu tăng so với tháng trước. Ví dụ, giá lương thực tăng 0,27%, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,11%, giá quần áo may sẵn, giày dép, mũ nón tăng 0,26%...

Tính chung, mặc dù giảm 0,29% so với tháng trước song CPI bình quân 11 tháng đầu năm nay vẫn tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2018 tăng 1,46% so với bình quân cùng kỳ.