Ngày 24-6, ông Vũ Dương Lâm, Phó Ban quản lý chợ An Đông cho biết nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai ký hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh tại Trung tâm TM-DV An Đông, Ban quản lý (BQL) cũng đã tổ chức tiển khai 11 buổi họp với tổng số người tham sự là 746 người. 

Liên quan đến vấn đề nội dung hợp đồng, các tiểu thương có mặt tại cuộc họp chiều ngày 24-6 yêu cầu một bản hợp đồng mới phải gắn với quyền lợi của người kinh doanh. Các tiểu thương không đồng ý ký biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn (2012-2021). Đồng thời yêu cầu UBND quận 5 hủy bỏ hợp đồng này.

Bà Thái Trang, tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ An Đông cũng kiến nghị Ban quản lý xem xét và hủy bỏ các điểm bất lợi trong nội dung hợp đồng cũ Đơn cử như cụm từ “… được tiếp tục gia hạn hợp đồng mới”  tại điểm c, khoản 1 điều 7 trong hợp đồng mới, thay thế từ “gia hạn” bằng từ “tái ký”.

Bên cạnh đó bà yêu cầu bỏ nội dung “hết thời hạn sử dụng điểm kinh doanh đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc khi bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng điểm kinh doanh”, tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 1 điều 8.

Các tiểu thương cũng bày tỏ mong muốn đảm bảo việc sử dụng quầy sạp mang tính ổn định lâu dài nên khi hết thời hạn hợp đồng thì tiểu thương có được ký tiếp hợp đồng nữa hay không, thời gian ký tiếp là bao lâu? Yêu cầu làm rõ mức giá dịch vụ...

Ngoài ra các vấn đề liên quan đến số tiền 217 tỉ phục vụ cho việc sửa chữa, các tiểu thương tại chợ An Đông yêu cầu Ban quản lý làm rõ, công khai minh bạch và giải thích vì sao chậm trễ trong việc sữa chữa, tân tạo lại chợ.

Bên cạnh đó, cũng trong cuộc họp này, một số tiểu thương kinh doanh trước năm 1991 cho rằng phải được quyền sở hữu quầy sạp, yêu cầu cấp giấy chứng nhận góp vốn vì là người bỏ tiền góp vốn xây dựng chợ với công ty Việt Hoa vào thời điểm đó… Đồng thời yêu cầu chứng minh chủ thể của chợ An Đông.

Chợ An Đông: 11 cuộc họp vẫn chưa xong  - ảnh 1
Tiểu thương chợ An Đông yêu cầu BQL làm rõ quyền lợi người kinh doanh cũng như chủ sở hữu chợ An Đông. Ảnh: Thu Hà

Liên quan đến dự thảo hợp đồng và các văn bản liên quan, ông Lâm đại diện cho Ban quản lý chợ An Đông khẳng định việc soạn thảo dự thảo hợp đồng mới hoàn toàn nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất của tiêu thương.

BQL đã tiếp thu và đồng ý thay thế từ “gia hạn” bằng “tái ký”. Đồng ý bỏ nội dung và “các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh” tại điểm d, khoản 2, điều 7, và bỏ gạch đầu dòng thứ nhất khoản 1 điều 8.

Đối với số tiền 217 tỉ đồng, ông Lâm thông tin UBND TP đã có công văn chỉ đạo sử dụng toàn bộ số tiền này để phục vụ cho công tác sửa chữa chợ, và đến thời điểm hiện tại số tiền này vẫn được sử dụng đúng mục đích.

Ông Lâm cũng cho biết, quá trình thi công đang bị chậm tiến độ do phải thi công trong tình trạng chợ hoạt động bình thường, và một số hạng mục chậm do thay đổi thiết bị theo yêu cầu của thương nhân.

Tiếp thu ý kiến của các tiểu thương, BQL cho biết sẽ đề xuất UBND quận chỉ đạo các đơn vị có liên quan công bố công khai số tiền đã, đang và sắp sử dụng để bà con tiểu thương cùng nắm. Trường hợp sau khi hoàn tất công tác nâng cấp sữa chữa chợ, nếu số tiền còn dư thì vẫn tiếp tục sử dụng cho công tác sữa chữa để phụ vụ tiểu thương.

Liên quan đến vấn đề xác định chủ thể sở hữu chợ An Đông, ông Lâm thông tin, công trình Trung tâm TM-DV An Đông là sự hợp tác đầu tư giữa Công ty Phát triển Nhà quận 5 và công ty Tư doanh Việt Hoa. Theo đó phía Việt Hoa có trách nhiệm bố trí nguồn vốn để xây dựng công trình này, được quyền khai thác thông qua ký hợp đồng sang nhượng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong thời hạn 20 năm, khi kết thúc hợp đồng này công trình được giao lại cho nhà nước.

Do đó công trình An Đông cùng các quầy sạp là tài sản của nhà nước, BQL được giao quyền địa diện để quản lý là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên đối với các yêu cầu cấp giấy chứng nhận góp vốn với công ty Việt Hoa xây dựng chợ và việc cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu quầy sạp, ông Lâm cho biết BQL không có cơ sở để cấp giấy. Bởi việc góp vốn (nếu có) giữa tiểu thương và công ty Việt Hoa là quan hệ hoàn toàn độc lập, không liên quan đến BQL cũng như UBND quận 5.

Ông Lâm cũng thông tin BQL chợ An Đông cũng cho hay, BQL sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến liên quan đến sự thảo hợp đồng và các vấn đề liên quan đến hết ngày 30-6 và dự kiến tổ chức ký hợp đồng mới vào ngày 22-7 tới đây.

Bà Thái Trang cho biết, với tư cách là một tiểu thương, bà nhận thấy hợp đồng kinh doanh mới của các tiểu thương chợ An Đông có lợi hơn rất nhiều so với bản hợp đồng cũ.