Năm 2016, doanh thu của Vietlott ước đạt gần 1.600 tỉ đồng. Trong đó, Vietlott đã nộp ngân sách ước đạt khoảng 334 tỉ đồng, thuế thu nhập người trúng thưởng Jackpot của tám khách hàng đã trả thưởng là 56,7 tỉ đồng.

Riêng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) và lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật sẽ được Vietlott xác định sau khi quyết toán năm tài chính.

Ngoài ra, với hơn 2.000 điểm bán hàng và 24 đại lý đã triển khai trong năm 2016, Vietlott đã tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Tính đến hết ngày 31-12-2016, tổng giá trị trúng thưởng là hơn 820 tỉ đồng, trong đó sản phẩm Mega 6/45 là hơn 765 tỉ đồng với 3.458.691 giải thưởng. Riêng tám giải Jackpot (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) là 510,9 tỉ đồng; giá trị trúng thưởng sản phẩm Max 4D là 55 tỉ đồng với 98.177 giải thưởng.