Theo ông Phong, vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh sữa Ensure thuộc nhóm thực phẩm bổ sung nội dung ghi nhãn có cụm từ "not tobe sold in Viet Nam or Mexico", tạm dịch "không bán tại Việt Nam hay Mexico” nhưng vẫn được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Ông Phong, khẳng định sản phẩm sữa Ensure ghi nhãn cụm từ "not tobe sold in Viet Nam or Mexico” chưa từng được cấp phép vào Việt Nam.
“Sản phẩm này chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Việc kinh doanh, phân phối, lưu thông, quảng cáo sản phẩm này tại thị trưởng Việt Nam đều là vi phạm” – ông Phong khẳng định.

Ông Phong cho biết đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP chỉ đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc buôn bán các loại sản phẩm nêu trên tại địa bàn.

Trường hợp phát hiện có việc kinh doanh, quảng cáo sản phẩm này trên địa bàn yêu cầu xử lý nghiêm và thực hiện công khai đúng quy định của pháp luật.