Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Xăng dầu hàng không sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên nếu chưa hoàn thành cổ phần hóa trước ngày 1-7-2010.

Trong quý I-2010, Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải báo cáo Thủ tướng việc thành lập Hãng hàng không cổ phần VietAir và sắp xếp lại Công ty Bay dịch vụ hàng không; việc sắp xếp Viện Khoa học Hàng không.

Theo GIA VI (Chinhphu.vn)