Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 15-6-2018 và có hiệu lực đến hết 15-6-2020.

Kết luận nêu: trên cơ sở đề xuất của một số bộ, ngành, địa phương để tránh lãng phí, không gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20 nhưng quá trình triển khai thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc. Do đó hiện nay còn tồn hơn bảy triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 20. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ tài chính có văn bản hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và sử dụng kinh phí để tiêu hủy thuốc lá giả, thuốc lá ngoại nhập lậu không đảm bảo chất lượng không đấu giá, xuất khẩu được.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương có số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu lớn chỉ đạo lực lượng chức năng phân loại thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trên địa bàn, bố trí, sắp xếp kho bãi để bảo quản. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để kiểm tra, đánh giá chất lượng, quyết định tiêu hủy hoặc bán đấu giá xuất khẩu theo quy định.

Còn hơn bảy triệu gói thuốc lá lậu chưa xử lí được  - ảnh 1
Kho hàng của một số lực lượng chức năng địa phương tỉnh không đảm bảo điều kiện để chứa trữ thuốc lá lậu. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo cần khuyến khích doanh nghiệp có đủ năng lực được tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu theo quy định, đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.

Đối với thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiêu hủy và kinh phí tiêu hủy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu của các doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 20 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I-2020.