Top 10 gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronis Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).