Ngày 5-8, Thanh tra Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho hay vừa công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài (FDI).

Qua kiểm tra 21 dự án FDI, Thanh tra Sở KH&ĐT nhận thấy các dự án đăng ký vốn góp thuộc dạng siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chủ yếu là nhà đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống.

Đà Nẵng phạt 20 doanh nghiệp FDI 780 triệu đồng - ảnh 1
Các dự án FDI được kiểm tra thuộc dạng siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chủ yếu là nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, các doanh nghiệp đã để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm nhất định, như không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư hoặc báo cáo không trung thực; không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho Sở KH&ĐT Đà Nẵng…

Đồng thời, các doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài nên rào cản ngôn ngữ, hạn chế về tìm hiểu pháp luật Việt Nam đều thông qua các đơn vị tư vấn lập thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Do đó, một số thông tin kê khai về vốn góp thực hiện dự án chưa chính xác so với thực tế triển khai của dự án, cũng như mục tiêu và quy mô hoạt động của dự án đã đăng ký nhưng không triển khai trên thực tế.

Qua kiểm tra, Sở KH&ĐT đã hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn doanh nghiệp về trách nhiệm của nhà đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Kết quả, có 20 doanh nghiệp bị xem xét xử lý theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT, tổng số tiền phạt 780 triệu đồng.

Một doanh nghiệp không xử phạt do đã thực hiện báo cáo giải trình đối với các hành vi vi phạm và nộp hồ sơ, tài liệu khắc phục đối với các hành vi vi phạm. Sở KH&ĐT đã yêu cầu doanh nghiệp này nghiêm túc rút kinh nghiệm, nếu tiếp tục vi phạm trong lĩnh vực KH&ĐT sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.