Mục tiêu là nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra bình thường, tránh tình trạng bán xăng dầu với khối lượng lớn cho các đối tượng không có mục đích sử dụng rõ ràng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ của các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP; tập trung lực lượng, phương tiện để bố trí tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, tránh để xảy ra tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển; đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm, thông báo công khai đối với các đối tượng vi phạm...

LÊ PHI