Mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng. Với số lượng đưa lên sàn UPCOM như trên, tổng số cổ phiếu của Habeco có giá trị giao dịch là 2.318 tỉ đồng.

Trước đó, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ cuối tháng 9 vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu nếu cuối năm 2016, đầu năm 2017 mà Habeco và Sabeco không tiến hành đăng ký giao dịch trên sàn thì lãnh đạo Bộ Công Thương và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật.