Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến tổ chức cuối tháng 7, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) bổ sung bốn ngành nghề kinh doanh mới gồm bất động sản, đại lý xăng dầu, bán lẻ nhiên liệu động cơ và quản lý bãi đỗ phương tiện đường bộ.
Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư cho các ngành nghề mới chưa được Vinafood 2 tiết lộ. Ban lãnh đạo công ty chỉ cho biết năm nay sẽ tập trung đa dạng sản phẩm gạo, nâng cấp nhãn hiệu gạo, duy trì các thị trường truyền thống và phát triển một số ngành hàng mới.
Cùng với hoạt động truyền thống là bán buôn gạo, hai ngành nghề liên quan đến kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu đều giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Vinafood 2 đề nghị cổ đông thông qua phương án chốt room khối ngoại 0% dù kế hoạch cổ phần hoá trước đó từng cho biết sẽ bán đấu giá lên đến gần 23% vốn cho nhóm đối tượng này.
Vinafood II đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay lần lượt đạt 21.287 tỉ đồng và 53 tỉ đồng. Ba tháng đầu năm, tổng công ty chỉ mới hoàn thành hơn 17% kế hoạch doanh thu, tương đương khoảng 3.700 tỉ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối quý I xấp xỉ 11.000 tỉ đồng và nợ phải trả hơn 7.600 tỉ đồng.
Năm ngoái, do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi sau khi cổ phần hoá nên công ty báo lỗ 1.772 tỉ đồng. Dù ba tháng đầu năm nay kinh doanh có lãi nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn đang âm gần 2.000 tỉ đồng.