Theo đó, các khoản vay ngắn hạn hiện còn dư nợ trên 6%/năm sẽ được điều chỉnh giảm về mức lãi suất tối đa 6%/năm. Mức điều chỉnh này giảm sâu 1%/năm so với mặt bằng hiện nay. Các khoản cho vay ngắn hạn mới sẽ được áp dụng lãi suất tối đa là 6%/năm.

Năm lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Đồng thời VCB cũng áp dụng điều chỉnh mức lãi suất cho vay ngắn hạn này đối với doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng tổng thể các sản phẩm dịch vụ của VCB, sẽ xem xét điều chỉnh giảm sâu hơn có thể là 5%/năm. Các mức lãi suất giảm trên sẽ được ngân hàng thực hiện từ ngày 15-10 đến 31-12.

Với việc giảm mạnh lãi suất cho vay lần này, VCB thể hiện vị trí, vai trò của TCTD luôn chủ động, tiên phong thực hiện chính sách tiền tệ, các chính sách kinh tế lớn của Nhà nước. Đây cũng là hành động thiết thực của VCB nhằm chia sẻ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.