Đại hội cổ đông bất thường Eximbank tiếp tục nóng về nhân sự HĐQT
(PLO)- Ngày 15-12, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015. Trong đó có một cổ đông không đồng ý ông Nguyễn Quang Thông và Đặng Anh Mai vào thành viên HĐQT.
Trong khi đó danh sách những người ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới có nhiều thay đổi so với công bố trước đó. Cụ thể, hai ứng viên do cổ đông đề cử đến từ Ngân hàng Nam Á là ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm không có tên trong danh sách. Ông Đặng Phước Dừa và ông  Hà Thanh Hùng đều là phó chủ tịch HĐQT Eximbank cũng không có tên trong danh sách này.
Vài ngày trước khi đại hội bất thường của Eximbank diễn ra, ông Phạm Hữu Phú đã xin từ chức tổng giám đốc Eximbank đồng thời cho biết ông không tham gia ứng cử HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ mới. Tương tự, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank, cũng không ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
Yên Trang