Dán tem toàn bộ cây xăng để chống thất thu thuế
(PLO)- Trong tháng 9 tất cả doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM sẽ thực hiện dán tem.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.

Mục tiêu của đề án nhằm quản lý chặt chẽ sản lượng bán ra của các cửa hàng bán xăng dầu, làm căn cứ kê khai nộp thuế, góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời chống tiêu cực trong việc mua bán hóa đơn của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và bảo vệ người tiêu dùng.

Dự kiến trong tháng 9 tất cả doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM sẽ thực hiện dán tem.

Tất cả tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp để thực hiện dán tem niêm phong vào các vị trí cần thiết liên quan đến hoạt động của đồng hồ công tơ tổng và tem mã vạch dán trên các cột đo xăng dầu.

Dán tem toàn bộ cây xăng để chống thất thu thuế  - ảnh 1
Tất cả cây xăng ở TP.HCM phải thực hiện dán tem.

Theo đánh giá của TP, xăng dầu là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ cho nhu cầu đời sống. Hoạt động kinh doanh xăng dầu có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó một phần lớn là các cửa hàng tư nhân.

Tuy nhiên, ý thức chấp hành tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, về hóa đơn chứng từ của các cơ quan nhà nước, của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn hạn chế dẫn đến hiện tượng bất bình đẳng trong kinh doanh...

Hiện ở TP.HCM có khoảng 532 cửa hàng xăng, trong đó có 528 cửa hàng xăng đang hoạt động, có giấy chứng nhận đủ điều kiện, hai cây đang hoạt động tạm thời và hai cửa hàng đang ở tình trạng chờ sửa chữa.

TÚ UYÊN