Danh sách các điểm bán khẩu trang tại các tỉnh, thành phố
(PLO)- Vụ Thị trường trong nước đã cung cấp danh sách các điểm bán khẩu trang vải phòng dịch bệnh COVID-19, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương vừa cho biết để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận các điểm bán khẩu trang vải phòng dịch bệnh COVID-19, vụ đã thông tin danh sách các điểm bán khẩu trang vải trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...

Các điểm bán này phân phối các loại khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải kháng giọt nước và khẩu trang vải thường.

Chi tiết danh sách Xem tại đây

THU HÀ