Đầu tư hơn 3 tỉ USD, Hàn Quốc dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam

Tính đến hết tháng 5-2016, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 398 dự án đầu tư đăng ký mới.

 

Tổng số vốn hơn 6,6 tỉ USD, chiếm 65% tổng vốn đầu tư đăng ký trong năm tháng. Lĩnh vực thông tin và truyền thông đứng thứ 2, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng vị trí thứ 3.

 

Theo đối tác đầu tư, năm tháng đầu năm 2016 có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

 

Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 3,4 tỉ USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Với dự án lớn hơn 1,2 tỉ USD, Luxembourg đứng vị trí thứ hai, Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam là 907 triệu USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư.

QUANG HUY