Ủy ban Tài chính Ngân sách đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo tạm ngưng phân bổ vốn cho các dự án bổ sung vào danh mục mới hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng quy mô.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, hiện có rất nhiều dự án do các bộ GTVT, Y tế, NN&PTNT quản lý nằm trong danh mục mới hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng quy mô. Cụ thể là dự án quốc lộ 14C kéo dài (tỉnh Đắk Nông); dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Dẽ (Ninh Bình) với quốc lộ 1A; dự án BV K, BV Nhi Trung ương… Hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án nằm trong danh mục được duyệt của các bộ đáp ứng chưa đến 50% nên nhiều dự án quan trọng phải giảm, hoãn bố trí vốn. Vì vậy việc bố trí vốn cho các dự án trên là không hợp lý.

Tuy nhiên, qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát lại các dự án này để xem dự án nào thật sự cấp thiết thì linh động đầu tư kịp thời để không kéo dài, gây lãng phí. Điều quan trọng là phải đảm bảo tính minh bạch, công khai.

T.HẰNG