Theo đề xuất này, giá than cám 4b bán cho ngành điện là 1,11 triệu đồng một tấn; than cám 5 là 960.000 đồng một tấn, than cám 6a là 830.000 đồng một tấn và than cám 6b là 690.000 đồng một tấn. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và sẽ áp dụng cho những lô hàng được giao cho khách tại các cảng than của TKV.

Hiện tại, giá than bán cho ngành điện là 442.000 đồng một tấn đối với than cám 4b và 405.000 đồng một ấn đối với than cám 5. Như vậy, mức tăng giá than bán cho ngành điện như đề xuất của TKV, nếu được áp dụng từ ngày 1/1/2010, sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức giá hiện hành. Đây cũng sẽ là mức tăng cao nhất đối với các nhà máy điện.

Hồi tháng 10 vừa qua, giá bán than cũng có một lần điều chỉnh với mức tăng phổ biến 25%-30% áp dụng cho 4 hộ tiêu thụ lớn, gồm xi măng, phân bón, giấy và hóa chất.

Theo đó, giá than cục bán cho sản xuất phân đạm sẽ tăng 30%, sản xuất phân lân tăng 25% so với giá bán hiện hành. Giá bán than cám cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón cũng tăng 25% so với giá bán hiện tại.

Theo Như Quỳnh ( VNE)