Kết quả được Kiểm toán Nhà nước công bố sáng nay cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế được phát hiện trong quá trình triển khai việc bù lỗ cho các đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Năm 2009, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm tra tại 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chấp hành các quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc cấp, bù lỗ cho mặt hàng dầu vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, một số trường hợp quyết toán cấp bù còn chậm, thậm chí có giai đoạn số vốn tạm ứng bổ sung còn vượt ngân sách nhà nước. Kiểm toán đã phát hiện số tiền tạm ứng cho Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển (PMT) trong năm 2008 vượt mức 95%, tương đương trên 48,8 tỷ đồng. Trong khi số liệu do Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính công bố, số tiền tạm ứng vượt ngân sách chỉ là 34,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm tiến hành kiểm toán, một số đầu mối nhập khẩu xăng, dầu vẫn áp dụng mức chiết khấu bán hàng cao hơn quy định. Tại một vài thời điểm Nhà nước tăng giá bán nhưng nhiều đơn vị vẫn bán cho một số trường hợp theo giá cũ. Chưa kể nhiều doanh nghiệp vẫn hạch toán các khoản đầu tư tài sản, các nguồn khác đài thọ vào chi phí hay phân bổ chi phí không đúng đối tượng, chưa tính toán đầy đủ các khỏa thu chi. Chưa kể, trong quá trình thực hiện bù lỗ, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng không lập bản tổng hợp quyết toán cấp bù theo năm và không có kế hoạch phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, phê duyệt nên dẫn đến việc cấp bù không đảm bảo tiến độ, kéo dài gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cũng theo kết quả kiểm toán, việc ban hành chính sách quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và cấp bù lỗ các mặt hàng dầu của cơ quan quản lý Nhà nước chưa đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, việc chưa điều chỉnh mức thù lao đại lý, tổng đại phù hợp với thực tiễn, hệ thống định mức hao hụt đã lạc hậu (ban hành từ năm 1986) đến nay chưa được sửa đổi, bổ sung để thống nhất quản lý. Việc giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu chưa gắn với công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng một cách chắc chắn đối với các doanh nghiệp được cấp quota... Công tác kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối không thường xuyên, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng kê khai mua xa, bán gần để hưởng chính sách ưu đãi về cước vận chuyển của doanh nghiệp...

Từ kết quả này, kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 1.000 tỷ đồng tiền sai phạm tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Trong đó, đề nghị thu hồi số tiền trên 87 tỷ đồng cấp bù lỗ các mặt hàng dầu (năm 2006 và 2007). Đồng thời, giảm quyết toán, cấp bù lỗ các mặt hàng xăng dầu từ ngân sách là 938 tỷ đồng. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị các đầu mối chấn chỉnh công tác hạch toán, phản ánh và xác định số lỗ kinh doanh mặt hàng dầu. Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng cần căn cứ kết quả kiểm toán yêu cầu hoàn trả ngân sách số tiền cấp bù vượt mức quy định cho các doanh nghiệp đầu mối năm 2006-2007.

10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu nằm trong danh sách kiểm toán năm 2009 gồm Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex); Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Dầu VN (PV Oil), Công ty Thương mại kỹ thuật Đầu tư Công ty THHH MTV Dầu khí TP HCM, Công ty TNHH MTV Vật tư Nông nghiệp Phú Yên, Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển, Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty CPLD dầu khí Mekong và Công ty XNK Thanh Lễ.


Theo Hồng Anh ( VNE)