Đề xuất bán hết vốn nhà nước tại Bia Hà Nội và Bia Sài Gòn
(PLO)- Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc kiến nghị Sabeco và Habeco thực hiện niêm yết và thoái toàn bộ vốn nhà nước.

Theo đó, VAFI cho biết Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã thực hiện việc cổ phần hóa được hơn tám năm.

Trong đề án cổ phần hóa của Sabeco và Habeco đều nói rõ việc cổ phần hóa gắn với việc niêm yết theo chủ trương của Nhà nước nhưng Sabeco và Habeco đã nhiều lần tìm cách trốn tránh việc niêm yết; dù VAFI đã nhiều lần thúc giục Bộ Công Thương cũng như HĐQT tại hai doanh nghiệp này là cần phải thực hiện niêm yết để cải thiện quản trị doanh nghiệp đồng thời tạo hàng hóa có chất lượng để phát triển thị trường chứng khoán.

Theo Quyết định 51 của Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần, niêm yết trên TTCK của doanh nghiệp nhà nước: “Đối với doanh nghiệp đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trong thời hạn tối đa một năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực”.

Tuy nhiên, VAFI cho rằng đối chiếu quy định trên và nhiều chủ trương chính sách trước đó, những người quản lý vốn trực tiếp và gián tiếp tại Sabeco và Habeco đã không thực hiện chủ trương của Chính phủ, không hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước giao phó.

VAFI thấy rằng Bộ Công Thương cần nhanh chóng đề nghị Chính phủ cho phép bán toàn bộ vốn nhà nước tại Sabeco và Habeco theo hình thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán.

Đơn vị này dự tính số tiền bán cổ phần thu về khoảng 3 tỉ USD.

TRÀ PHƯƠNG