Ngày 12-10, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trong đó điểm đáng chú ý là dự thảo nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Công an trong việc quản lý nhà nước liên quan đến dịch vụ đòi nợ.

Theo đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cụ thể, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định tại nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Đồng thời, Bộ Công an được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Đề xuất Bộ Công an quản lý kinh doanh đòi nợ - ảnh 1
Nhân viên một công ty đòi nợ thuê đang "tác nghiệp".

Bộ Tài chính cho rằng thời gian qua hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ còn nhiều bất cập. Cùng với đó, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước còn mờ nhạt, chỉ khi xảy ra các vụ việc thì lực lượng công an mới tham gia xử lý để ổn định an ninh trật tự xã hội.

Ngoài bổ sung trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, dự thảo Nghị định 104 còn bổ sung quy định về trang phục với nhân viên đòi nợ. Cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ sẽ bao gồm cấp trang phục cho người lao động. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tự thiết kế mẫu trang phục và thông báo với cơ quan công an có thẩm quyền, chính quyền địa phương về việc sử dụng trang phục này.

Thời gian qua xảy ra tình trạng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tổ chức thành đoàn, tụ tập đông người với trang phục kiểu “xã hội đen, đầu gấu" để đi thu nợ.

“Việc bổ sung quy định về các điều kiện an ninh trật tự, bổ sung quy định về trang phục đối với nhân viên thu hồi nợ là cần thiết để hạn chế các vi phạm gây mất an ninh trật tự xã hội của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ” - Bộ Tài chính lý giải.