Đề xuất chi 750 tỉ từ ngân sách hoàn thuế cho xăng E5
(PLO)- Dự kiến, số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn cho doanh nghiệp năm 2018 khoảng 300 tỉ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỉ đồng...
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015 của Chính phủ. Điểm đáng chú ý tại dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính là đề xuất khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp cơ quan hải quan ấn định thu và bổ sung thủ tục hồ sơ hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp xăng dầu.
Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết để khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện áp dụng đối với mặt hàng xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%.

Đề xuất chi 750 tỉ từ ngân sách hoàn thuế cho xăng E5  - ảnh 1
Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết phát sinh năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là khoảng 200 tỉ đồng (bình quân khoảng 16,6 tỉ đồng/tháng).

Nguyên liệu để sản xuất xăng E5 bao gồm xăng RON92 (chiếm 95%) và ethanol (chiếm 5%). Khi doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu đầu vào (xăng RON92 hay xăng khoáng) sẽ bị hải quan thu 10% thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tuy nhiên, sau khi sản xuất ra xăng sinh học E5 hoặc E10 thì số thuế tiêu thụ đặc biệt lẽ ra phải đóng chỉ là 7%-8%, nên tồn tại một khoản tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp đã đóng "thừa", chưa được khấu trừ (2%-3%).
Nhưng tại Nghị định số 108/2015 chưa có quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết nên doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này gặp nhiều khó khăn.
Mặt khác, tại Nghị định chưa quy định rõ doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt bị cơ quan hải quan ấn định ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước nên dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết phát sinh năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là khoảng 200 tỉ đồng (bình quân khoảng 16,6 tỉ đồng/tháng). Còn số thuế tiêu thụ đặc biệt xăng E5 RON 92 năm 2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng là khoảng 22 tỉ đồng (bình quân khoảng 1,8 tỉ đồng/tháng).
Bộ Tài chính cho rằng nếu không hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và giá bán của mặt hàng xăng E5.
Trên cơ sở đó, để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua giá bán và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học sau khi bù trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác hoặc bù trừ giữa các loại thuế với nhau thì được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thuế tiêu thụ đặc biệt được kê khai theo tháng. Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư hoặc xuất khẩu đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.
Do vậy, để đảm bảo đồng bộ với Luật Quản lý thuế và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.
Về nguồn tiền hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn Ngân sách trung ương để hoàn thuế cho doanh nghiệp. Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn năm 2018 khoảng 300 tỉ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỉ đồng.
QUANG HUY