Đề xuất giảm hàng loạt loại phí kinh doanh
(PLO)- Bộ Tài chính vừa công bố các dự thảo nhằm giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm...

Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 286/2016/TT-BTC. Trong đó, giảm nhiều loại phí. Trong đó giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Phí kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu từ 350.000 đồng/lô hàng còn 200.000 đồng/lô hàng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể giảm phí thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá...

Phí công bố lần đầu từ 500.000 đồng/lần/sản phẩm giảm còn 200.000 đồng. Phí công bố lại giảm từ 300.000 đồng/lần/sản phẩm còn 100.000 đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn đưa ra dự thảo sửa đổi Thông tư 277/2016. Dự thảo điều chỉnh mức thu trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo đó, giảm mức thu phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm từ 1,8 triệu đồng xuống 1,6 triệu đồng/hồ sơ; giảm mức thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền từ 200.000 đồng xuống 150.000 đồng/mặt hàng; bãi bỏ phí thẩm định hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc 200.000 đồng/hồ sơ.

Một dự thảo khác, sửa Thông tư 277/2016 về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Giảm mức phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm từ 1,8 triệu đồng xuống 1,6 triệu đồng/hồ sơ. Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền giảm từ 200.000 đồng xuống 150.000 đồng/mặt hàng.

Bộ Tài chính cũng bãi bỏ phí thẩm định hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc 200.000 đồng/hồ sơ.

QUỲNH NHƯ