(PL)- Theo một nguồn tin riêng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký công văn báo cáo gửi Thủ tướng về việc rà soát, đánh giá và đề xuất hướng sửa đổi Nghị định 84/2009 đối với kinh doanh xăng dầu.

Một nội dung đáng lưu ý trong báo cáo là đề xuất bổ sung khái niệm giá vốn cơ sở nhằm tách bạch giữa giá vốn cơ sở và lợi nhuận định mức. Giá cơ sở sẽ bằng giá vốn cơ sở cộng với lợi nhuận định mức. Giá cơ sở phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, thương nhân đầu mối phải công bố giá cơ sở trên trang thông tin điện tử của mình…

Có ba phương án về tần suất điều chỉnh giá. Phương án một quy định chu kỳ tính giá cơ sở phù hợp với tần suất điều chỉnh giá (10 ngày). Phương án hai quy định tần suất điều chỉnh giá phù hợp với số ngày dự trữ lưu thông (30 ngày), thay vì tần suất như hiện nay (10 ngày). Việc tính giá cơ sở vẫn theo chu kỳ 30 ngày. Phương án ba quy định tần suất điều chỉnh giá hài hòa giữa dự trữ lưu thông và tần suất điều chỉnh giá - chu kỳ tính giá bình quân là 15 ngày. Ngoài ra, kinh tế càng phát triển thì nhu cầu sử dụng xăng dầu càng tăng cao cho nên lượng xăng dầu dự trữ càng phải tăng.

Báo cáo cũng đề xuất nghiên cứu để quy định biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá trong nước phù hợp với xu hướng biến động giá xăng dầu thế giới. Có thể quy định bằng con số cụ thể, ví dụ trong phạm vi đến 500 đồng/lít, kg thì thương nhân tự điều chỉnh giá bán xăng dầu; trên 500-1.000 đồng/lít, kg thì thương nhân tự điều chỉnh giá kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; trên 1.000 đồng/lít, kg thì thương nhân điều chỉnh giá khi có ý kiến của liên bộ Tài chính - Công Thương…

Một số đề xuất đáng lưu ý khác là quy định chế độ, phương thức công khai giá cơ sở, cách tính giá cơ sở, kết quả tính toán giá cơ sở; áp dụng việc cấp giấy chứng nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu…

TRÀ PHƯƠNG