Đề xuất Tổng cục Thuế thanh tra Công ty Coca-cola Việt Nam
(PLO)- Cục Thuế TP.HCM vừa thành lập phòng thanh tra giá chuyển nhượng, chuyên trách việc lập kế hoạch thanh tra chuyển giá, xây dựng quy trình thanh tra, thu thập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá...

Cục cũng có văn bản đề xuất Tổng cục Thuế đưa vào kế hoạch thanh tra đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Theo đó, Coca-Cola Việt Nam liên tục kê khai lỗ trong nhiều năm. Cục Thuế TP đã thanh tra và sau đó công ty bắt đầu có lãi vào năm 2013, 2014. Do được chuyển lỗ trong vòng năm năm, vì vậy dù có lãi nhưng đã chuyển lỗ thì công ty này vẫn chưa đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

QUỲNH NHƯ