(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

 

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến 65% vốn điều lệ đối với ba Công ty TNHH MTV: Địa chất Việt Bắc - Vinacomin (2015), Địa chất mỏ - Vinacomin (2015), Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin (giai đoạn 2016-2018). Bên cạnh đó, thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển nhà và hạ tầng (năm 2015).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo TKV thực hiện xây dựng phương án để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh tế Hải Hà.

TLL