Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo đó, dự thảo điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức 11 triệu đồng/tháng, tương ứng cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (mức cũ là 9 triệu và 3,6 triệu/tháng).

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức GTGC này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013.

Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Đối với xã hội, việc điều chỉnh mức nộp thuế sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp trong lao động, sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, việc điều chỉnh này cũng giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế… Đồng thời, điều này còn giúp kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho hay với mức điều chỉnh GTGC như dự thảo thì thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 10.300 tỉ đồng/năm (tương đương giảm khoảng 13% số thu ngân sách từ thuế TNCN năm 2019).

Nếu phương án điều chỉnh mức GTGC nêu trên được Chính phủ chấp thuận thì sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.