Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, cho biết cuộc họp nhằm lắng nghe những ý kiến của DN trước kết quả công bố tăng thuế chống bán phá giá cá tra của Bộ Thương mại Mỹ (DOC). các DN đã thống nhất kháng kiện lên Tòa án Thương mại quốc tế Hoa Kỳ nhằm yêu cầu DOC giảm thuế cho cá tra, ba sa Việt Nam, chỉ rõ sự bất hợp lý khi DOC chọn Indonesia làm quốc gia điều tra thay thế, yêu cầu DOC quay lại chọn Bangladesh (nước có nền kinh tế tương đồng Việt Nam) làm quốc gia điều tra thay thế để tính thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam.

QUANG HUY