Tuy nhiên, họ lại tỏ ra lo ngại về mức độ lạm phát tăng và triển vọng của nền kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, 43% DN châu Âu cho rằng lạm phát có tác động đáng kể, thậm chí là đe dọa đến công việc kinh doanh của họ. Nếu như quý trước các DN châu Âu cho rằng lạm phát của Việt Nam chỉ ở mức 5,13% thì quý này lại nhận định có thể tăng lên gần 6%. Ngoài ra, 60% DN châu Âu nhìn tình hình kinh tế vĩ mô trở nên xấu hơn, sẽ tiếp tục suy thoái. Đáng chú ý trong sáu tháng gần đây, có khoảng 1/5 DN châu Âu cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang một thị trường khác trong khối ASEAN. Các kế hoạch đầu tư của DN châu Âu tại Việt Nam giảm đi.

“Đây là dấu hiệu cho thấy sự thất vọng về môi trường kinh doanh hiện tại của Việt Nam và sức cạnh tranh đang gia tăng của các thị trường khác trong khối ASEAN. Điển hình là 45% DN châu Âu cho rằng các thị trường khác thuộc ASEAN là điểm đến kinh doanh tốt hơn Việt Nam, 37% DN cho rằng môi trường kinh doanh ở Việt Nam ở mức độ trung bình, trong khi chỉ có 18% DN đánh giá môi trường kinh doanh Việt Nam đứng hàng đầu”.

T.HẰNG