Nội dung khảo sát gồm ba phần: khảo sát về tình hình hoạt động của DN năm 2012 và triển vọng 2013; đánh giá về tình hình điều hành kinh tế vĩ mô và các giải pháp; các đề xuất, kiến nghị với VCCI.

Đáng chú ý, đợt khảo sát lần này sẽ xoáy sâu vào đánh giá của DN đối với các gói giải pháp của Chính phủ trong thời gian qua. Cụ thể, DN sẽ đánh giá về cải cách thủ tục hành chính; các gói hỗ trợ DN; đề án tái cơ cấu sắp xếp lại các tập đoàn, tổng công ty; cắt giảm đầu tư công, giải quyết nguồn vốn cho DN, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng...

Kết quả khảo sát sẽ được VCCI phản ảnh với Chính phủ, Quốc hội để qua đó tìm kiếm giải pháp phù hợp hỗ trợ DN. Khảo sát được thực hiện đến hết ngày 30-3.

T.HẰNG